Vi väntar på kyla !

Nu väntar vi på kyla för att starta snöproduktionen.