Sportlovsöppet vecka 7

Vecka 7 har vi öppet alla dagar mellan 9.00-17.00

Kvällsåkning onsdag och fredag mellan 18.00-21.30

Vi har alla 7 nedfarter öppna och gott om snö.

På förhand tack för förståelse om det

eventuellt blir lite köer.

Hjärtligt välkomna