Stängt/Väntar på Kyla…

Nu väntar vi bara på kyla för att kunna producera snö och öppna

anläggningen.

Mvh

Michael med personal